उत्तनडोंगरीचा विविधांगी वारसा
पर्यटन

उत्तनडोंगरीचा विविधांगी वारसा

मुंबईच्या वायव्येला गोराईचा निसर्गरम्य परिसर आणि जवळच अथांग समुद्रात विलिन होणारीउत्तउल्हास नदी आपल्याला नागरी धकाधकीचा विसर पडायला लावतात. याच लेखमालेमध्ये उत्तनडोंगरीचा उल्लेख भूशास्त्रीय वारश्याच्या संदर्भात आला होता. येथील टेकडीच्या कुशीत मुंबईच्या जन्माची कथा दडलेली आहे. अश्मयुगीन मानवाच्या पाऊलखुणाही या परिसरात उमटल्या होत्या. या परिसरातील ईस्ट इंडियन गावठाणे आपल्याला पोर्तुगीजकालीन संस्कृतीची झलक देतात. उल्हास नदीच्या उत्तरेला वसई आणि दक्षिणेला उत्तनडोंगरीचे किल्ले नदीच्या मुखाची सुरक्षा करत आहेत. याच उत्तनडोंगरीने वसईच्या इतिहासात मोलाचे योगदान दिले. अशा इतिहासाच्या विविधांगांनी नटलेल्या या परिसराची ही तोंडओळख!

पोर्तुगीजपूर्व काळात या परिसरात लहान-मोठी गावे होती. भौगोलिक वैविध्य आणि निसर्गाने नटलेल्या या परिसरात मासेमारी, बागायती आणि भातशेती याबरोबरच मीठ तयार करण्याचाही मोठा उद्योग होता. उत्तन आणि गोराई या प्रमुख गावांच्या बरोबरच लहान-सहान वस्त्याही होत्या. याच वस्त्यांच्या परिसरात पहिले प्राचीन अवषेश सापडतात ते बौद्धधर्माच्या प्रभावाचे. उत्तन-गोराई रोडवरील वैराळा तलावाजवळच रस्त्यालगत एका दगडावर इसवी सनाच्या आठव्या ते दहाव्या शतकात कोरलेल्या, पण नंतर खरवडून नेस्तनाबूत केलेल्या मूर्तींचे बाह्याकार पाहायला मिळतात. त्यांची कमलासने आजही उठून दिसतात. या मूर्तींच्या रचनेवरून या बौद्धतंत्रातील देवता असाव्यात, असे वाटते. पोर्तुगीजांनी वसई-मुंबई परिसर जिंकल्यावर येथील अनेक बौद्ध व शिव मठांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. यातच या मूर्ती आणि या परिसरातील मठांचा अस्त झाला असावा.

वैराळा तलावाजवळच शेफाली नामक वसाहतीच्या परिसरात रस्त्यालगत एक १२व्या शतकातील पुराभिलेख सापडला आहे. हा लेख म्हणजे शेतजमीन दान दिल्याचे एक शिलाशासन आहे. येथून जवळच गोराई रिक्षा थांब्याजवळ असेच एक शिलाशासन सापडले आहे. एक भग्न शिलाशासन उत्तन गावाच्या परिसरात केशवसृष्टीजवळही सापडले होते. यावरून ११व्या ते १३व्या शतकात येथे असलेली मानवी वसाहत आणि शेतजमीन याविषयी अनुमान बांधता येते. महिकावतीच्या बखरीमध्ये येथील उत्तनकरांचा उल्लेख येतो. या परिसरातील पाच गावांचे ‘वतन’ शेषवंशीं सिंधेंना दिल्याचाही संदर्भ आहे.

पोर्तुगीज काळातही या परिसराची भरभराट होत होती. वसईच्या किल्ल्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उत्तनडोंगरी या ठाण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते. येथे एका गढीवजा किल्ल्याचे आणि टेहळणी बुरुजाचे अवषेश आजही पाहायला मिळतात. उत्तनडोंगरी हे एक भूशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थळ आहे. ही ऱ्हायोलाइट दगडाची स्तंभीय रचना असलेली टेकडी आहे. या उत्तम प्रतीच्या दगडाचा वापर वसईचा किल्ला व आतील काही स्मारके बांधण्यासाठी केला गेला. पोर्तुगीजांच्या सुरुवातीच्या काळात तोफांचे तंत्र नवे होते. त्यावेळी यात तोफेची दारू भरून त्यावर दगडी गोळा भरला जाई. तोफेला बत्ती दिल्यावर हा गोळा दूरवर जाऊन पडे. अर्थात यात गोळ्याचा स्फोट होणे अपेक्षितच नसे. पोर्तुगीजांच्या सुरुवातीच्या काळातील असे अनेक दगडी तोफगोळे वसईतच नव्हे, तर पोर्तुगीजांच्या भारतातील इतर प्रांतातही सापडले आहेत. यापैकी अनेक गोळे बनवण्यासाठी हा उत्तनडोंगरीचा दगड वापरल्याचे पुराविदांच्या ध्यानी आले आहे.

गोराई-उत्तन परिसराचे स्वतःचे एक वेगळे सांस्कृतिक अस्तित्व आहे. भूतकाळाच्या अवशेषांचे अनेक तुकडे या परिसरात आपल्याला सापडतात. त्यांचे जतन आणि अध्ययन होणे गरजेचे आहे!

कसे जाल?

भाईंदर रेल्वे स्टेशनवरून उत्तन-गोराई परिसरात जाण्यासाठी बससेवा आहे. बोरिवलीहूनही गोराई खाडीच्या जेट्टीवरून बोटीने पलीकडे जाता येते. पलीकडे पोहोचल्यावर बससेवा उपलब्ध आहे.